Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σκοπός και Μέλη Τομέα Αθλητισμού

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Λέντζος Παναγιώτης

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:

 1. Ντεβές Θεόδωρος
 2. Καρέλης Χρήστος
 3. Μαρτίνος Βασίλειος
 4. Αναστασίου - Σμυρναίου Κωνσταντίνα
 5. Μπαλαμπάνης Γιάννης

ΣΚΟΠΟΣ:

Επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου με σκοπό:

 • την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών.
 • την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.
 • την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων.
 • την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και ηθικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Nαυπλιέων.
 • την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.
 • την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών, πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία.