ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης ΜΑΙΟΥ 2020

27 Μαϊ, 2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης ΜΑΙΟΥ 2020

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ