Ορθή επανάληψη για Απόφαση Περί Ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ΔΟΠΠΑΤ έτους 2022 ,σύμφωνα με την με αριθμ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9./75/οικ.13626/02-07-2021 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.

07 Ιουλ, 2021
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 20:52

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ