Ορθή επανάληψη Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου,καθώς και τις αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ.

06 Δεκ, 2021


Ορθή επανάληψη Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου,καθώς και τις αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ.

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ