Απόφαση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. οικονομικού έτους 2022

07 Φεβ, 2022

 
pdf 01 Απόφαση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. οικονομικού έτους 2022

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ