Ορθή επανάληψη περί έγκρισης εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου, καθώς και τις αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του ΔΟΠΠΑΤ έτους 2021.

24 Ιαν, 2022

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ