Απόφαση Περί συνδιοργάνωσης χορευτικής εκδήλωσης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου με το Ν.Π. και εξειδίκευση πίστωσης

06 Ιουν, 2022

 

pdf 01 Απόφαση Περί συνδιοργάνωσης χορευτικής εκδήλωσης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου με το Ν.Π. και εξειδίκευση πίστωσης

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ