Απόφαση Περί συνδιοργάνωσης χορευτικής εκδήλωσης του Εργαστηρίου Ελληνικού Χορού με το Ν.Π. και εξειδίκευση πίστωσης.

27 Ιουν, 2022

 
pdf 01 Απόφαση Περί συνδιοργάνωσης χορευτικής εκδήλωσης του Εργαστηρίου Ελληνικού Χορού με το Ν.Π. και εξειδίκευση πίστωσης.

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ