Απόφαση Περί διοργάνωσης μαθητικού διαγωνισμού με θέμα: « Ταξίδι στην ιστορία – όταν το παρελθόν συναντάται με το μέλλον», στο πλαίσιο των 200 χρόνων της απελευθέρωσης του Ναυπλίου και ορισμού επιτροπών

29 Ιουν, 2022

pdf 01 Απόφαση Περί διοργάνωσης μαθητικού διαγωνισμού με θέμα: « Ταξίδι στην ιστορία – όταν το παρελθόν συναντάται με το μέλλον», στο πλαίσιο των 200 χρόνων της απελευθέρωσης του Ναυπλίου και ορισμού επιτροπών

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ