Απόφαση Έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. έτους 2022.

06 Δεκ, 2021


Απόφαση Έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. έτους 2022.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 19:16

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ