Απόφαση για τον Προγραμματισμό Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και εξειδίκευση πιστώσεων στους Κ.Α. 15-6471.007 και Κ.Α. 15-6413.001

08 Δεκ, 2021

 
Απόφαση για τον Προγραμματισμό Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και εξειδίκευση πιστώσεων στους Κ.Α. 15-6471.007 και Κ.Α. 15-6413.001

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ