Απόφαση Περί έγκρισης γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων επί της υπ’ αριθμ. 53/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρίπολης και λήψη απόφασης για την πληρωμή οφειλής της προμήθειας καυσίμων του ΔΟΠΠΑΤ.

08 Δεκ, 2021

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ