ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ

06 Μαρ, 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 11:23

logo nafplio dimos diaygeia logo ΔΕΥΑΝ